Javna dražba za prodajo nepremičnin

Razpis zaključen: 20.12.2017, 00:00
Datum objave: 13.03.2017, 00:00
Številka: 354-0020/2015-73
Sredstva: 10.000,00 EUR
Občina Radenci objavlja javno dražbo za prodajo nepremičnin, in sicer za prodajo stanovanjske hiše z naslovom Radenski Vrh 8 (št. stavbe 941) in ...